Hệ Thống Tra Cứu Mã Ngành Nghề Kinh Doanh Mới Nhất 2021

Tra cứu Mã ngành nghề Kinh Doanh

Hệ thống tra cứu mã ngành nghề kinh doanh mới nhất 2018-2020, chuẩn xác- miễn phí – nhanh chóng.
Mã ngành nghề kinh doanh mới nhất theo Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ số 27/2018/QĐ-TTg ban hành ngày 06 tháng 7 năm 2018, có hiệu lực thi hành ngày 20 tháng 8 năm 2018.
Lưu ý: Văn bản này còn hiệu lực, hiện chưa có văn bản khác thay thế.